Toleruds hästfoder och maskin AB

Om vårt företag

Toleruds Häsfoder och Maskin AB har ca 1200 ha och 700 ha skog. Hö och hösilage produceras på ca 600 ha vall, spannmål på ca 550 ha.
Förutom produktion av foder erbjuder Tolerud maskintjänster till andra lantbrukare, kommuner och företag inom hästbranchen, t.ex. gödselhantering. 

Våra medarbetare