Toleruds hästfoder och maskin AB

Info

Hos oss står kvalitet i fokus!

Toleruds Häsfoder och Maskin AB har ca 950 ha mark och 350 ha skog. Hö och hösilage produceras på ca 600 ha vall, spannmål på ca 300 ha.

Förutom produktion av foder erbjuder Tolerud maskintjänster till andra lantbrukare, kommuner och företag inom hästbranchen, t.ex. gödselhantering.

tolerud info

Kontakta oss

Adress