Toleruds hästfoder och maskin AB

Grovfoder

Vallen består av en fröblandning som är optimalt anpassad för hästens behov. Med rätt anpassad maskinpark är förutsättningarna goda för effektiv och snabb hantering av balarna. Vi pressar fyrkantsbalar vilket har stora fördelar vi hantering, transport och utfodring. Runt balarna lägger vi 16-18 lager vit sträckfilms plast för att få fullständig täthet i balarna. Allt vårt foder är analyserat.

Vårt hö är bärgat på vallar som består av timotej. Vallen förnyas vart fjärde år.

Allt hö är skulltorkat och analyserat. Lagringen sker i fuktfria lador. Hö finns att köpa i ca 200 kg fyrkantsbal.

Allt hö är analyserat och vägt innan leverans.

0002
001 1

Hösilage

Hösilage är inplastat gärs som skördas vid högre vattenhalt än hö. Det ursprungliga namnet på alla ensilerade vallfoder är egentligen ensilage. Hösilage är ett namn som har kommit till i efterhand för sådant ensilage som har höga torrsubstanser.

Det finns inga absoluta gränser för vad som är ensilage och vas som är hösilage men då TS-halten överstiger 50% brukar fodret kallas hösilage. Vårt hösilage finns i TS-halter mellan 55-70%, allt efter önskemål.

Hösilaget är pressat i fyrkantsbalar och väger ca 200 kg.
Allt hösilage är analyserat och vägt innan leverans.

Teknik

Vallen slås med en slåtterkross. Stubbhöjden är minst 10 cm detta för att undvika inblandning av jord. Därefter bred- sprids gräset för att få en jämn förtorkning och jämn kvalitet i varje bal. När gräset är torkat till önskad torrsubstans pressas och plastas det. Pressning sker med en New Holland BB 940 som pressar med hög densitet för att pressa ut luft genom balarna. Plastningen sker direkt efter pressning.

Allt hö och hösilage analyseras i professionella laboratorier. Eftersom du alltid får foder ur samma parti vet du att det alltid har samma närings-innehåll och TS. Det betyder att du slipper göra nya foderstatsberäkningar och framförallt dina hästar får ett foder som inte stör deras tarmflora eller magfunktioner.

stubbh jd34
0008

Foderhygien

Fodrets hygieniska kvalitet är en av de viktigaste beståndsdelarna av vad som avgör fodrets totala standard. Den andra parametern är fodrets näringsmässiga sammansättning. Ett dåligt foder kan bidra till att hästen får hälsostörningar i form av diarré, beteendestörningar, kolik, fertilitetsproblem, nedsatt immunförsvar, förlorad aptit, luftvägssjukdomar mm.God hygenisk kvalitet är därför av yttersta vikt vid både utfodring av grovfoder och kraftfoder.

Vad gäller hösilage så kan den oöppnade balen med fördel förvaras utomhus. Förvarningen bör vara på plan mark ute (gärna sand eller grus) eventuellt med övertäckning av fågelnät som skydd från fåglar, gnagare och katter. Öppnad bal bör förbrukas inom 4-5 dagar. Hö bör inte förvaras i stall. Stalluften innehåller stora mängder cirkulerande fukt och det gör att det är direkt olämpligt att förvara hö där.

Analyser

Allt hö och hösilage analyseras i  laboratorier. Provtagning för analys tas fortlöpande strax före inplastning. Det görs med ett speciellt provtagningsrör som sticks in i balens kortsida. Detta för att få ett prov som representerar flera skikt i balen. Därmed får du alltid en objektiv näringsdeklaration avseende det aktuella partiet.

009
Frakt

Frakt

Vi levererar fodret hem till din häst. Hör av dig för prisinfo.