Kraftfoder

Havre
Vi skördar havre på egna marker och du kan välja mellan 30 kg’s säckar eller storsäckar à 600 kg.

Korn
Korn finns i säck om 30 kg, 50 kg och 600 kg.

Krafft
Vi saluför Krafft kraftfoder och erbjuder fullständigt sortiment. För mer info, se www.krafft.nu