Havre

Vi skördar havre på egna marker och du
kan välja mellan 30 kg’s säckar eller stor-
säckar à 600 kg.