Foderhygien

Fodrets hygieniska kvalitet är en av de viktigaste beståndsdelarna av vad som avgör fodrets totala standard. Den andra parametern är fodrets näringsmässiga sammansättning. Ett dåligt foder kan bidra till att hästen får hälsostörningar i form av diarré, beteendestörningar, kolik, fertilitetsproblem, nedsatt immunförsvar, förlorad aptit, luftvägssjukdomar mm.

God hygenisk kvalitet är därför av yttersta vikt vid både utfodring av grovfoder och kraftfoder.

Vad gäller hösilage så kan den oöppnade balen med fördel förvaras utomhus. Förvarningen bör vara på plan mark ute (gärna sand eller grus) eventuellt med övertäckning av fågelnät som skydd från fåglar, gnagare och katter. Öppnad bal bör förbrukas inom 4-5 dagar. Hö bör inte förvaras i stall. Stalluften innehåller stora mängder cirkulerande fukt och det gör att det är direkt olämpligt att förvara hö där.