Teknik

tolerud_teknik
Vallen slås med en slåtterkross. Stubbhöjden är minst 10 cm detta för att undvika inblandning av jord. Därefter bred- sprids gräset för att få en jämn förtorkning och jämn kvalitet i varje bal.
När gräset är torkat till önskad torrsubstans pressas och plastas det. Pressning sker med en New Holland BB 940 som pressar med hög densitet för att pressa ut luft genom balarna. Plastningen sker direkt efter pressning.
Allt hö och hösilage analyseras i professionella laboratorier. Eftersom du alltid får foder ur samma parti vet du att det alltid har samma närings-innehåll och TS. Det betyder att du slipper göra nya foderstatsberäkningar och framförallt dina hästar får ett foder som inte stör deras tarmflora eller magfunktioner.