Analyser

Allt hö och hösilage analyseras i  laboratorier. Provtagning för analys tas fortlöpande strax före inplastning. Det görs med ett speciellt provtagningsrör som sticks in i balens kortsida. Detta för att få ett prov som representerar flera skikt i balen. Därmed får du alltid en objektiv näringsdeklaration avseende det aktuella partiet.