Hösilage

tolerud_hosilage
Hösilage är inplastat gärs som skördas vid högre vattenhalt än hö. Det ursprungliga namnet på alla ensilerade vallfoder är egentligen ensilage. Hösilage är ett namn som har kommit till i efterhand för sådant ensilage som har höga torrsubstanser.
Det finns inga absoluta gränser för vad som är ensilage och vas som är hösilage
men då TS-halten överstiger 50% brukar fodret kallas hösilage. Vårt hösilage finns i TS-halter mellan 55-70%, allt efter önskemål.

Hösilaget är pressat i fyrkantsbalar och väger ca 200 kg.
Allt hösilage är analyserat och vägt innan leverans.