tolerud_ho
Vårt hö är bärgat på vallar som består av timotej. Vallen förnyas vart fjärde år.
Allt hö är skulltorkat och analyserat. Lagringen sker i fuktfria lador.
Hö finns att köpa i ca 200 kg fyrkantsbal.
Allt hö är analyserat och vägt innan leverans.