Grovfoder

Hos oss står kvalitet i fokus!

hey
Vallen består av en fröblandning som är optimalt anpassad för hästens behov.
Med rätt anpassad maskinpark är förutsättningarna goda för effektiv och snabb hantering av balarna. Vi pressar fyrkantsbalar vilket har stora fördelar vi hantering, transport och utfodring. Runt balarna lägger vi 14 lager vit sträckfilms plast för att få fullständig täthet i balarna. Allt vårt foder är analyserat.


Vårt hö är bärgat på vallar som består av timotej. Vallen förnyas vart fjärde år.
Allt hö är skulltorkat och analyserat. Lagringen sker i fuktfria lador.
Hö finns att köpa i ca 200 kg fyrkantsbal.
Allt hö är analyserat och vägt innan leverans.

Hösilage
Hösilage är inplastat gärs som skördas vid högre vattenhalt än hö. Det ursprungliga namnet på alla ensilerade vallfoder är egentligen ensilage. Hösilage är ett namn som har kommit till i efterhand för sådant ensilage som har höga torrsubstanser.
Det finns inga absoluta gränser för vad som är ensilage och vas som är hösilage
men då TS-halten överstiger 50% brukar fodret kallas hösilage. Vårt hösilage finns i TS-halter mellan 55-70%, allt efter önskemål.

Hösilaget är pressat i fyrkantsbalar och väger ca 200 kg.
Allt hösilage är analyserat och vägt innan leverans.