Vårt hö är bärgat på vallar som består av timotej och ängsvinge. Vallen förnyas vart fjärde år. Allt hö är skulltorkat och analyserat. Lagringen sker i fuktfria lador.

Hö finns att köpa i ca 200 kg fyrkantsbal. Allt hö är analyserat och vägt innan leverans.