Tolerud Hästfoder & Maskin

  sponsring    

Hos oss står kvalitet i fokus!   

Toleruds Häsfoder och Maskin AB har ca 950 ha mark och 350 ha skog. Hö och hösilage produceras på ca 600 ha vall, spannmål på ca 300 ha.
Förutom produktion av foder erbjuder Tolerud maskintjänster till andra lantbrukare, kommuner och företag inom hästbranchen, t.ex. gödselhantering.

Vårt hö är bärgat på vallar som består av timotej och ängsvinge. Vallen förnyas vart fjärde år. Allt hö är skulltorkat och analyserat. Lagringen sker i fuktfria lador.

Hö finns att köpa i ca 200 kg fyrkantsbal. Allt hö är analyserat och vägt innan leverans.